Đông Trùng Hạ Thảo Elipha Tươi Nguyên Lọ

    500.000 

    • Là sản phẩm do công ty Dược phẩm TraphacoSapa nuôi trồng, mới được thu hoạch, trong thành phần còn giữ được đầu đủ các hoạt chất sinh học ( khoảng 20 hoạt chất sinh học), còn giữ được đầy đủ 19 acid amin thiết yếu và các khóang chất.
    • Đặc biệt hơn cả trong Đông trùng hạ thảo tươi còn giữ được đầy đủ các men sinh học rất tốt cho sự sống ( các men sinh học này không bền vững ,sẽ bị mất đi do các tác động của quá trình bảo quản , như nhiệt độ….).